Total Pageviews

MISI, VISI & OBJEKTIF PUSAT AKSES SEKOLAH

Visi:
- Memastikan setiap pelajar celik & pintar IT
- Membentuk pusat akses sebagai gerbang ilmu dalam kecemerlangan pendidikan IT
menjelang tahun 2020


Misi:
- Memberi pendedahan kepada pelajar, guru dan warga sekolah tentang kepentingan
IT pada masa kini
- Melahirkan pelajar yang celik IT
- Mewujudkan persekitaran pembelajaran berkonsepkan IT
- Menyediakan kemudahan yang lengkap untuk pembelajaran IT


Objektif:
- Meningkatkan kemahiran murid dalam mencapai maklumat
- Membolehkan murid melaksanakan pembelajaran kadar kendiri, terarah kendiri
dengan lebih berkesan
- Meningkatkan penggunaan dan penguasaan kemahiran ICT murid untuk pengajaran
dan pembelajaran


Dahulu
 

Terkini

3 comments :